Toate instanțele din județ și-au întrerupt activitatea: Guvernul „legiferează” după bunul plac

Toate instanțele din județ și-au întrerupt activitatea: Guvernul „legiferează” după bunul plac

Toate instanțele de judecată și parchetele și-au blocat, astăzi, activitatea, în semn de protest pentru modul în care Guvernul pune în executare plata anumitor drepturi salariale, câștigate de angajați în baza hotărârilor judecătorești. În cazul în care părțile nu vor ajunge la o înțelegere, personalul instituțiilor menționate amenință cu blocarea totală a activității instanțelor și parchetelor.

Redăm mai jos comunicatul transmis de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial: 

Astăzi, 14 decembrie 2023, suspendăm activitatea la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor din țară, inclusiv ședințele de judecată, timp de 4 ore, în intervalul orar 10.00-14.00 Solicităm coaliției de guvernare respectarea hotărârilor judecătorești definitive prin care instanțele de judecată române au constatat existența unor inechități ca urmare a aplicării sau neaplicării unitare a vechilor legi succesive de salarizare, în ceea ce privește personalul din sistemul judiciar.

Emiterea unui act normativ prin care Statul Român se legitimează să nu respecte obligațiile stabilite prin hotărâri pronunțate de Puterea judecătorească, are un caracter arbitrar, lasă fără conținut forța executorie a hotărârilor judecătorești și este un atac direct la independența justiției, în ansamblul său. Prin proiectul de ordonanță de urgență pus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din data de 14 decembrie 2023, plata sumelor reprezentând drepturi de natură salarială pentru personalul din sistemul justiției stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și acte administrative emise anterior intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 99/2023, neplătite până la data de 31.12.2023, se realizează prin emiterea unor titluri de plată conform prevederilor din prezenta ordonanță, titluri de plata care se vor răscumpăra de către Ministerul Finanțelor, eșalonat pe o perioadă de 7 ani, în tranșe anuale egale, titluri care nu sunt purtătoare de dobânzi si pe durata eșalonării fiind interzisă executarea silită. Or, aceste drepturi au fost deja eșalonate pe o perioadă de cinci ani, începând cu anul 2018, iar o nouă eșalonare pe o durată și mai îndelungată de timp face ca obligația de plată și de asigurare a fondurilor necesare plății să depindă exclusiv de voința guvernului, care în ultima perioadă a preluat prerogativele puterii legislative și care ”legiferează” după bunul plac, dacă, și mai ales când, își execută obligațiile față de proprii cetățeni.

Reamintim că prin hotărârea din data de 30.03.2023, România a fost condamnată la CEDO în cauza ”State şi alții contra României”, pentru că a refuzat să execute sau a executat întârziat hotărârile judecătorești. Mai mult decât atât, în ultimii ani, înainte de adoptarea bugetului de stat, Guvernul s-a prevalat de crize și restricții bugetare ca să justifice emiterea actelor normative prin care au fost eșalonate drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.

În prezent, potrivit declarațiilor publice ale prim-ministrului, România se bucură de creștere economică și chiar de cel mai mare PIB înregistrat vreodată, astfel încât nu se justifică emiterea unei ordonanțe de urgență prin care drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive să fie executate prin emiterea de titluri de plată. Prin introducerea în proiectul de ordonanță de urgență a unor măsuri fiscal-bugetare exclusiv cu privire la salariații din sistemul judiciar, Guvernul României instituie un tratament discriminatoriu în interiorul sistemului bugetar, întrucât numai drepturile salariale ale acestora sunt transformate în titluri de plată.

Totodată, este încălcat principiul egalității statutului cu cetățenii în fața legii, în situația în care, în calitate de debitor, puterea executivă, stabilește arbitrar și prorogă modul de executare a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Exemplul dat de Guvern propriilor cetățeni, prin alegerea, după bunul plac, a hotărârilor judecătorești pe care le va executa și de a stabili modul și perioada de punere în executare este un act specific dictaturilor și poate constitui un precedent periculos pentru statul de drept și pentru drepturile și libertățile cetățenilor, întrucât prin nerespectarea hotărârilor judecătorești, Justiția din România nu mai este respectată ca o putere în stat. Inechitățile salariale din sistemul judiciar se regăsesc și la alte categorii socio-profesionale, pentru care puterea executivă și legislativă au găsit mjloace legale și fondurile necesare pentru rezolvarea și achitarea acestora, în timp ce, pentru sistemul judiciar au fost tratate cu superficialitate și nu s-a dorit rezolvarea lor cu adevărat.

Mai mult, modul de rezolvare a inechităților salariale din justiție prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în aplicarea legii, a fost folosit tendențios pentru instigarea opiniei publice și a societății civile împotriva sistemului judiciar, acuzat fiind că își face singur dreptate. Nu în ultimul rând, trebuie precizat că atât organizația noastră sindicală, cât și instituțiile reprezentative ale sistemului judiciar au înaintat numeroase propuneri de rezolvare a acestor inechități salariale, însă au rămas fără ecou din partea factorului decident politic.

Având în vedere că, începând cu data de 11 decembrie 2023, organizația noastră sindicală a declanșat forme de protest pe perioadă nedeterminată, solicităm public Guvernului României să nu adopte un act normativ vizibil neconstituțional care să înrăutățească situația salariaților din sistemul judiciar și să asigure fondurile necesare pentru plata integrală a salariilor și a drepturilor salariale restante, recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și acte administrative. În caz contrar, gradul de tensiune și nemulțumire al personalului va conduce în perioada următoare, la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.