Ajutor de stat uriaș pentru Valea Jiului

Ajutor de stat uriaș pentru Valea Jiului

Guvernul propune aprobarea acordării unei finanțări sub formă de grant pentru pentru luna decembrie 2023 și 1 ianuarie- 30 iunie 2024, în valoare de 349.954.000 lei, către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului – S.A., desemnată ca parte din ajutorul de stat pentru închidere în siguranță a minelor de huilă.
În urma analizei riscurilor legate de închiderea unităților miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, s-a constatat că acestea reprezintă un pericol actual pentru regiunea în care sunt localizate, fiind necesară implementarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice de siguranță în vederea diminuării şi eliminării riscurilor de autoaprindere, emanațiilor de gaz şi inundațiilor. Pe baza analizei riscurilor se poate concluziona că cele mai importante pericole actuale în cazul minelor Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan sunt cele de autoaprindere a cărbunelui și emanațiile de gaze, în acest sens fiind necesară securizarea imediată a zonei. Astfel, este esențială, ca primă urgență, demararea în cazul exploatărilor miniere Livezeni și Vulcan, respectiv continuarea în cazul exploatărilor miniere Lonea și Lupeni a activităților de punere în siguranță a zăcământului prin eliminarea cantităților de substanță minerală care constituie riscuri, precum şi a lucrărilor speciale în vederea instrumentării în zonele în care trebuie eliminate riscurile la autoaprindere. Aceste lucrări sunt necesare a se executa în paralel cu lucrările miniere de închidere efectivă (construcții de izolare și închidere, recuperări de utilaje și echipamente din zonele care se închid) şi lucrările speciale de punere în siguranță pentru instrumentare, în zonele în care trebuie eliminate riscurile de autoaprindere.
Obiectivele finanțării prevăzute în proiectul de act normativ sunt: a) eliminarea treptată a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de huilă, ţinând cont de funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional; b) scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de huilă; c) închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă, pentru carierele şi minele ce urmează să fie incluse în programul de închidere. d) îndeplinirea obiectivelor prevăzute la lit. a)-c) fără a afecta mediul social și economic de la nivel local.

Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.