CulturăIstorie

Moda și luxul strămoșilor

Momentul apariției modei a fost declanșat de prima diferențiere produsă – în plan dimensional – a veșmântului bărbaților față de cel al femeilor. Este vorba tot de secolul al XIV-lea, când costumul bărbaților a devenit mai scurt decât cel al […]

Unirea Principatelor Române serbată și la Orăştie

În fiecare an, la 24 ianuarie, în întreaga ţară este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Ţara Românească (1859) sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Acest eveniment major în istoria ţării noastre a reprezentat […]

„Gotul și hunul” – Impresiile de călătorie ale unui englez prin Transilvania (trece și prin județul nostru)

„Cititorul să își imagineze valea Mureșului, nu alungită într-o vale strâmtă dintre munți, ci întinzându-se într-un larg amfiteatru; vârfuri abrupte de munți și prăpăstii înconjurate cu păduri de jur împrejur, parcuri și pășuni care coboară domol spre o luncă verde, […]

Memoria istoriei. Deportările etnicilor germani din România, caz punctual – Orăștia (3)

Viața Sașilor Orăștieni în epoca comunistă, după revenirea din Rusia până la plecarea definitivă. Acest episod este continuare la : Memoria istoriei. Deportările etnicilor germani din Români, caz punctual Orăștia (2) V-au povestit prietenele cum a fost acolo? Mi-au spus […]

Memoria istoriei. Deportările etnicilor germani din România, caz punctual – Orăștia (2)

Dacă articolul anterior, descrie cadrul punctual despre deportările etnicilor germani din Români, de acum vom trece la  cazul punctual Orăștia. Cele petrecute în Ianuarie 1945 în context general, să re-spunem acele lucruri ce s-au uitat, despre acele fapte petrecute la […]