ANRM concesionează zăcământul de aur de la Stănija. Oferta cuprinde 20 de perimetre cu resurse minerale din țară

ANRM concesionează zăcământul de aur de la Stănija. Oferta cuprinde 20 de perimetre cu resurse minerale din țară

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) caută ofertanți care să exploreze 20 de perimetre cu zăcăminte minerale, printre care aur, cupru, cărbune sau ape termale și minerale. Printre acestea, se numără două depozite de resurse naturale din județul Hunedoara, respectiv zăcământul de aur de la Stănija și un izvor cu apă minerală din zona Banpotoc, comuna Rapoltu Mare.

Stănija se află în zona cu cel mai mare zăcământ de metale prețioase din Europa, denumită și patrulaterul aurifer. Patrulaterul cuprinde minele din zona Roşia Montană – Bucium, Baia de Arieş, Almaş – Stănija şi Brad – Săcărâmb, de unde, în desursul secolelor au fost extrase zeci de tone de aur și argint. Loturile care vor fi date în explorare se situează în jurul localității Stănija, unul dintre loturi fiind în județul Alba. Suprafața totală pe care se vor face lucrări de explorare, măsoară 30 de hectare.

Lucrările de explorare sunt o etapă premergătoare exploatării propriu-zise a unui zăcământ. În etapa de explorare se întocmește documentația necesară extragerii resurselor minerale, iar firma care întocmește documentația respectivă are unele avantaje în ceea ce privește exploatarea perimetrului cercetat.

Nr. Denumirea perimetrului Județul Substanța
1 Dealul Petriș Bihor Amfibolit
2 Horia 1 Arad Nisip și pietriș
3 Valea Crăiței Caraș-Severin Lignit
4 Agriș Nord Caraș-Severin Cărbune brun
5 Tibrinu II Constanța Argilă coalinoasă
6 Stănija Alba, Hunedoara Minereuri metalifere
7 Svinecea Mare Caraș-Severin Huilă
8 Globurău Caraș-Severin Minereu de fier și mangan
9 Perimetrul 1 – Băile Felix Bihor Ape geotermale
10 Colțești Alba Ape minerale naturale
11 Cordău Medcenter Bihor Ape minerale terapeutice
12 Piatra Tăcerii Hunedoara Ape minerale naturale
13 Copăceni Turda Cluj Gips
14 Palace Bihor Ape minerale terapeutice
15 Vârful Ciclomului Brașov Ape minerale naturale
16 Rontău Bihor Ape geotermale
17 Dealul Pițigușului Budureasa Bihor Minereu polimetalic
18 Valea Turcului Mehedinți Minereuri cuprifere și auro-argentifere
19 Dealu Ocna Mehedinți Minereuri cuprifere și auro-argentifere
20 La Pietriș Bihor Ape geotermale

Depunerea ofertelor a început din data de 21 noiembrie și se va încheia după 35 de zile lucrătoare de la această dată. Plicurile cu ofertele firmelor interesate să preia în concesiune perimetrele miniere vor fi deschise la sediul ANRM, după trei zile de la încheierea perioadei de depunere a lor.

Ofertanții trebuie să demonstreze că au capacitatea financiară pentru a desfășura activitatea, prin scrisori de bonitate care să cuprindă următorii indicatori economici, exprimați în procente: 1. lichiditate globală; 2. solvabilitate patrimonială; 3. rata profitului brut; 4. rentabilitate financiară.
De asemenea, firmele care vor dori să exploreze resursele minerale trebuie să facă dovada că au capacitatea tehnică necesară, care să îndeplinească unul dintre cele trei seturi de criterii:
1) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică și memoriu, cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților specializați și atestați de ANRM;
2) documentație privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele specifice activităților miniere de cercetare geologică, deținute de ofertant, și titlul deținerii acestora, precum și personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităților miniere și un memoriu care să cuprindă prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de ANRM;
3) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit obligația fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică proprie.
Dosarele ofertanților trebuie să cuprindă și proiectele tehnice de refacere a mediului.

Unul dintre loturile date în explorare de la Stănija:Izvorul Piatra Tăcerii

 

Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.