Binecuvîntate fie aceste zile de Sărbători Pascale!

Binecuvîntate fie aceste zile de Sărbători Pascale!

Parcă niciodată n-au fost atît de adînci și de încărcate de magia Învierii Domnului și de confuzia din lume. Minunate aceste zile fără politică și fără bîlciul flecărelilor din televiziuni.
Retragerea majorității politicienilor în viata de familie a lăsat spațiul public mai respirabil și Sărbătoarea Paştilor mai curatâ și plină de înțelesuri.
Cei care s-au împins în față spre a fi văzuti și-au sporit ridicolul.
Au fost zile de reînviere a naturii mai prețioase decît cele de luptă și de harță.
Au fost zile de compasiune pentru cei încercați de dureri și pentru cei tîrîți în război.
Am învățat să prețuim pacea și să ne bucurăm de cei dragi.
Cine nu s-a apropiat puțin de fericire și n-a simțit Sărbătoarea încă mai este departe de o întîlnire cu el însuşi

Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.