Instanțele hunedorene, ”înecate” în dosare

Instanțele hunedorene, ”înecate” în dosare

În anul 2023, numărul dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor hunedorene a fost în creștere față de anul precedent (2022), ceea ce a dus la un volum mai mare de muncă pentru judecători. O creștere semnificativă a numărului de dosare a fost la Secția I Civilă a Tribunalului Hunedoara, unde au fost înregistrate aproape jumătate (7.467 cauze) din totalul cauzelor aflate pe rolul instanței hunedorene (13.494 cauze).
Și la cele șase judecătorii din județ, respectiv Brad, Deva, Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Petroșani, volumul de activitate a fost mare, numărul dosarelor înregistrate fiind în creștere față de anii precedenți. În total, pe rolul judecătoriilor, s-au înregistrat 45.453 de dosare civile și penale.

Redăm mai jos comunicatul Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Hunedoara, transmis cu ocazia prezentării Raportului de activitate pe anul 2023:

În data de 12.02.2024, la Tribunalul Hunedoara, a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor, în cadrul căreia doamna judecător Gianina Viorica David, preşedintele Tribunalului Hunedoara a prezentat Raportul de activitate pe anul 2023 al Tribunalului Hunedoara.
În anul 2023 Tribunalul Hunedoara a înregistrat un volum de activitate (stoc iniţial plus dosare nou intrate) de 13.494 de cauze pe rol, în creștere cu 2.078 de cauze faţă de anul 2022 când numărul dosarelor pe rol a fost de 11416.
Volumul de activitate pe secţii la nivelul Tribunalului Hunedoara, a fost următorul:
Secţia I Civilă a fost învestită, în anul 2023, cu soluţionarea unui număr de 7.467 cauze.
Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost învestită, în anul 2023, cu soluţionarea unui număr de 4.234 cauze.
Secţia Penală a fost învestită, în anul 2023, cu soluţionarea unui număr de 1.793 cauze.
La Tribunalul Hunedoara, în cursul anului 2023, s-a înregistrat o încărcătură de 1.285 cauze/judecător.
Separat pe secţii, se constată că, cea mai mare încărcătură de cauze/judecător a fost la Secţia I Civilă, unde s-a înregistrat un număr mediu de 1.494 cauze/judecător, faţă de 1.329 cauze/judecător la Secţia a II-a Civilă de contencios administrativ şi fiscal şi 564 cauze/judecător la Secţia Penală.

Volumul de activitate al celor șase judecătorii din raza de competenţă a Tribunalului Hunedoara a fost în anul 2023 de 48.159 cauze pe rol, în creștere cu un număr de 2.706 de cauze față de anul 2022, când pe rolul judecătoriilor s-au înregistrat un număr de 45.453 cauze.
Numărul de cauze/judecător la judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara, în anul 2023, a fost următorul:
La Judecătoria Brad s-au înregistrat 1408,5 cauze/ judecător.
La Judecătoria Deva s-au înregistrat 1258,9 cauze/ judecător.
La Judecătoria Haţeg s-au înregistrat 1911,5 cauze/ judecător.
La Judecătoria Hunedoara s-au înregistrat 1183 cauze/ judecător.
La Judecătoria Orăştie s-au înregistrat 1964,3 cauze/ judecător.
La Judecătoria Petroşani s-au înregistrat 2055,3 cauze/ judecător.

Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.