CulturăO aventură literară

O aventură literară

Nu este o misiune deloc ușoară, să alcătuiești „Istoria Anecdotică și Infailibilă a Literaturii Române ” (Editura Nord Sud,2022)„ pentru elevi ,studenți, cărturari ori doar curioși, ca să se instruiască și să se distreze”.

Autoarea, Angela-Anca Grădinaru prezintă povestea acestei istorii neobișnuite ca pe un demers firesc, având o formă concurențială, de joc instructiv-educativ. Iar în ceea ce privește cele două epitete, anecdoticul este bine dozat, găzduind numeroase relatări adevărate cu și despre scriitori în timp ce procentul de infailibil, atâta cît este el, sugerează micile scăpări inerente și credem noi, pe deplin ajustabile în perspectiva unei posibile viitoare ediții. Realizat sub forma unor chestionare incitante, volumul găzduiește texte ale unor autori importanți, unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute, cu diverse grade de dificultate. Nicolae Iorga, Ovid Densușianu, Gh. Adamescu, Eugen Lovinescu, George Călinescu, D. Murărașu, George Ivașcu, Alexandru Piru, Ion Negoițescu, Dumitru Micu, Mircea Anghelescu, Eugen Simion, Mihai Zamfir, Nicolae Manolescu, Marian Popa, Alex. Ștefănescu, Dan Grădinaru, Marian Popa și mulți alții sunt nume care justifică amploarea documentării, cu neliniștile dar și cu certitudinile ei . Demn de remarcat este și faptul că răspunsurile acestor serii de chestionare literare sunt extrem de documentate, rigoarea cercetării fiind bine modulată pe termenul referenţial, nimic simplist-speculativ. E un fel de a sugera că din perspectiva unei astfel de tentative, deloc înțeleasă ca o îndepărtare de la exigențele unei lucrări academice, Angela-Anca Grădinaru reușește să păstreze vii esențele, să le împrospăteze cu noi culori, prin prisma „lumii încorporate” cărții conducând la o percepție relativ ușoară, din rațiuni lesne de înțeles. În concluzie, o lucrare inedită, absolut necesară în această epocă a tehnologizării ce are menirea de a re- aprinde interesul pentru literatura română, o accepție mai largă a unui fenomen care nu poate și nu trebuie să dispară, chiar dacă pare intrat oarecum într-un con de umbră.

Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.