CulturăLiteratura de limbă română din Israel

Literatura de limbă română din Israel

Un remarcabil demers critic aparținând lui Ion Cristofor este recentul său volum „O istorie a literaturii române din Israel vol.1- Poezia ” – ( Napoca Star,2023). Așa cum menționează și autorul numărul mare de de personalități evreiești care au lăsat urme în istoria culturală românească, fără a-și pierde identitatea etnică, este unul destul de ridicat, de la cercul Sburătorului lui E. Lovinescu și până la nucleul avangardiștilor interbelici unde nume ca Tristan Tzara, B .Fundoianu ori Ilarie Voronca nu mai constituie o necunoscută pentru nimeni. Și lista ar mai putea continua cu Paul Celan, Eugen Ionescu și mulți alții. Un destin literar mai ingrat îl au scriitorii evrei originari din România, emigrați în diverse perioade în Israel din varii motive, îndeosebi după instaurarea regimului comunist. Integrați fără probleme în literatura ebraică, aceștia au continuat să scrie și să traducă în limba română, rezultând creații valoroase care, din păcate, nu sunt îndeajuns  de cunoscute în contextul literar actual. Unul din meritele indiscutabile ale acestui volum este așadar actul cultural de recuperare a unor autori deosebit de valoroși, aflați, din păcate, într-un con de penumbra în țara lor natală, proiect pe care autorul și l-a asumat cu destulă temeritate. K. A.Bertini, Saul Carmel, Teșu Solomovici, Dragoș Nelersa, Mircea Gorun, Al. Mirodan, Nando Mario Varga, Edgar Reichmann, I. Schechter, Andrei Strihan, Uly Friedberg Vălureanu, Mariana Juster, Luiza Carol, Gina Sebastian Alcalay sunt doar câteva nume dintre zecile de scriitori și publiciști de limbă română comentați în acest volum. Excepționalele lor contribuții culturale impregnate cu nostalgia locurilor în care s-au născut și format au constituit, suntem convinși, o superbă motivație pentru Ion Cristofor în a-i redescoperi și reda pe acești scriitori unei literaturi care nu i-a renegat niciodată.

Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.